Ounasjoen kalatalousalue

Ounasjoen kalastusluvat

Ounasjoen kalatalousalueen Ounasjoen viehekalastuksen yhtenäislupa 2024

Ounasjoen yhtenäislupa-alue alkaa Kittilän kunnan rajalta Raattaman kylän yläpuolelta ja päättyy Sinetän kylässä Tapion osakaskunnan alarajaan. Lupa-alue käsittää noin 200 kilometriä Ounasjoen pääuomaa. Sivujoet eivät kuulu yhtenäislupaan.

Ounasjoen kalatalousalueen jokialueilla on oltava yhtenäislupa-alueen tai vesialueen omistajan lupa. Lisäksi yli 18-vuotiaalla ja alle 70-vuotiaalla kalastajalla on oltava maksettuna kalastonhoitomaksu.

Jokialue on luonnonmukainen koskineen ja suvantoineen. Saaliskala on pääasiassa harjusta, taimenta ja haukea

Säännöt:

1.Yhtenäislupa oikeuttaa kalastamaan rannalta tai veneestä seuraavasti:

– veto- ja heittouistelu
– perhokalastus

2. Kalastuslupa on pidettävä kalastettaessa mukana ja vaadittaessa esitettävä kalastuksenvalvojalle.

Ounasjoen kalatalousalue

Lupahinnat:

Vuorokausi

10€

Viikko

20€

Kausi

40€

Perhelupa 1,5 X lupa
(oikeuttaa 2 aikuista ja alle 18-vuotiaat lapset kalastamaan).

Kalojen alamitat:

Leveyspiireillä 64º00´N–67º00´n

Harjus 35 cm

Rasvaeväleikattu taimen 50 cm

Rasvaevällinen taimen 60 cm

Leveyspiirin 67º00´n pohjoispuolella
(Ounasjoessa Taljasuvannosta ylöspäin)

Harjus 30 cm

Rasvaeväleikattu taimen 50 cm

Rasvaevällinen taimen 50 cm

Taimenen rauhoitus on 1. syyskuuta – 30. marraskuuta.

Kalastonhoitomaksu 2024:

Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–69-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa. Poikkeuksena ovat kalastajat, jotka ehtivät täyttää 65 vuotta 31.12.2023 mennessä. Kalastonhoitomaksu oikeuttaa yhdellä vieheellä kalastamiseen lähes koko maassa, toisinaan kalastaja tarvitsee lisäksi vesialueen omistajan luvan.

Kalastonhoitomaksuilla hoidetaan kalavesiä ja kalakantoja sekä valvotaan kalastusta ja neuvotaan kalastajia.

Kalastonhoitomaksu on henkilökohtainen. Maksun yhteydessä kalastajalta kysytään nimi, yhteystiedot ja syntymäaika. Kalastonhoitomaksun voi ostaa myös toiselle, jolloin ostaja ilmoittaa tiedot kalastajasta, jonka puolesta on kalastuslupaa ostamassa.

Kalastonhoitomaksun voi hankkia osoitteesta Eraluvat.fi, Eräluvat-mobiilisovelluksella, Metsähallituksen palvelunumerosta 020 69 2424 ja Metsähallituksen luontokeskuksesta.