Ounasjoen kalatalousalue

Ounasjoen kalatalousalue

Ounasjoen kalatalousalue - hallinto - kalastus

Ounasjoen kalatalousalue toimii

Ounasjoen kalatalousalue sijaitsee Rovaniemen kaupungin, Kittilän, Muonion, Enontekiön ja Sodankylän kuntien alueella. Koko kalatalousalueen vesipinta-ala on yhteensä 38 368 hehtaaria.

Ounasjoen kalatalousalue käsittää Ounasjoen pääuoman ja siihen laskevat sivuvesistöt, lukuun ottamatta Norvajoen Myllykosken yläpuolista aluetta, Kuoksajärveä sekä Meltausjoen Välikosken yläpuolista aluetta (Unari), Ounasjoen Luonuasaaren alapuolelta Enontekiön kunnanrajalle.

Omistus on keskittynyt järjestäytyneisiin osakaskuntiin, Kemijoki Oy:öön ja valtion vesiin, joita hallinnoi Metsähallitus.

Kemijoki Oy on luovuttanut omistamiensa vesialueiden kalastusoikeuden hallinnan sopimuksilla osakaskunnille ja osin Metsähallitukselle.

Ounasjoen kalatalousalue ja tehtävä

Kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi. Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt. Kalatalousalueen toimielimiä ovat yleiskokous, hallitus ja toiminnanjohtaja.

Kalatalousalueet laativat alueelleen käyttö- ja hoitosuunnitelman, joka on kalatalousalueen toimintaa ohjaava asiakirja ja jossa muun muassa linjataan kalastuksen järjestäminen ja kalaveden hoitotoimenpiteet kalatalousalueen toimialueella. Käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksyy ja valvoo sen toimeenpanoa ELY-keskus.

Ounasjoen kalatalousalueen tehtävänä on myös hoitaa jäsentensä edunvalvontaa. Kalatalousalue järjestää alueensa kalastuksenvalvonnan sekä hoitotoimenpiteiden ja kalastuksen seurantatietojen keräämisen. Lisäksi kalatalousalue jakaa omistajakorvaukset vesialueen omistajille.

Kalatalousalueiden toimintaa rahoitetaan pääasiassa valtion kalastonhoitomaksuvaroista maksettavista toiminta-avustuksista ja hankkeille myönnettävistä edistämismäärärahoista.

Kalastuslain mukaisesti kalatalousalueet saavat rahoitusta myös alueelle jäävistä omistajakorvauksista sekä mm. vesialueen omistajan sopimuksella siirrettävien kalastuslupien myynnistä.

Kalastus Ounasjoen kalatalousalueella

Osta kalastuslupasi verkosta

Ounasjoen kalatalousalueen hallinto